چاپ انواع پارچه به روش طاقه

چاپ انواع پارچه رولی

در این روش پارچه به صورت طاقه ای و بدون نیاز به برش انجام میشود که در نتیجه بدون کوچکترین مقدار دور ریز پارچه و چاپ میتوان از تمام فضای پارچه برای اهداف گوناگون استفاده کرد

نظرات بازدیدکنندگان