ماشین چاپ روتاری

ماشین چاپ روتاری

چاپ پارچه به روش غلتک مخصوص چاپ پارچه تریکو در این روش به تعداد رنگ های قابل چاپ بر روی پارچه غلتک برای هر رنگ ساخته میشود