روشهای پرداخت وجه در فروشگاه آنلاین شاخه  

پرداخت وجه ، پس از انتخاب محصول ، ثبت و تکمیل اطلاعات ، در مرحله آخر و به روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

   

پرداخت وجه در تهران :

وجه سفارشات ارسالی برای " تهران " پس از انتخاب روش ارسال ( پیک موتوری ) ، به روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

1 - انتقال وجه ( کارت به کارت ) ، 2 - درگاه پرداخت آنلاین ،

 

پرداخت وجه سایر شهرها :

وجه سفارشات ارسالی برای " سایر شهرها " با انتخاب روش ارسال ( تی پی ایکس ) ، به روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

1 - انتقال وجه ( کارت به کارت ) ، 2 - درگاه پرداخت آنلاین