پرده مخمل

پرده سنتی فانتزی کلاسیک قاجاری مخمل 

پرده مخمل 11 محصول وجود دارد

 • (1) P-9101

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • (2) P-9101

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • P-9128

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • P-9130

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • P-9131

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • P-9134

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • P-9138

  توجه داشته باشید طرح های این محصول با سایر محصولات کاتالوگ مشترک میباشند و فقط پیش شماره P-9xxxدر ابتدای مدل میباشد . در صورت عدم وجود محصول با طرح دلخواه در هنگام خرید محصول فقط در بخش توضیحات کد طرح مورد نظر ذکر شود.

  3,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • PD-9101

  پرده مخمل ست دلنواز این ست 2 تخته پرده میباشد و به دو صورت نوار پرده و یا پانچ ارائه میشود .(پیش فرض تولید محصول نوار پرده میباشد) لطفا در صورت نیاز به پانچ در انتخاب نوع آن دقت بفرمایید

  7,600,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • PD-9128

  پرده مخمل لوتوس این ست 2 تخته پرده میباشد و به دو صورت نوار پرده و یا پانچ ارائه میشود .(پیش فرض تولید محصول نوار پرده میباشد) لطفا در صورت نیاز به پانچ در انتخاب نوع آن دقت بفرمایید

  7,600,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • PD-9130

  پرده مخمل ست مهراب این ست 2 تخته پرده میباشد و به دو صورت نوار پرده و یا پانچ ارائه میشود .(پیش فرض تولید محصول نوار پرده میباشد) لطفا در صورت نیاز به پانچ در انتخاب نوع آن دقت بفرمایید

  7,600,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • PD-9131

  پرده مخمل ست گل افشان این ست 2 تخته پرده میباشد و به دو صورت نوار پرده و یا پانچ ارائه میشود .(پیش فرض تولید محصول نوار پرده میباشد) لطفا در صورت نیاز به پانچ در انتخاب نوع آن دقت بفرمایید

  7,600,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف